Logo Torget

Samarbeid for Torvet

21.12.2010

I desember 2010 orienteres formannskapet om at det startes et samarbeid mellom Trondheim kommune, private bidragsytere, gårdeiere rundt Torvet og City manager om planene for Torvet. Utgangspunktet er planen som ble vedtatt i 2008.

Prosessen er fasilitert og faglig veiledet av Gehl ArchitectsI prosessen inngikk både intervju med involverte, blant annet Lenaa Marjamaa, analyser og syntese. Selve samarbeidet skjedde som en serie workshops med 4 deltagere fra Trondheim kommune, City manager, Ivar Koteng og Odd Retan i tillegg til Helle Søholt som er partner i og leder av Gehl Architects. Mot slutten av prosessen ble det enighet om at behovene for endringer i forhold til vedtatt plan er så omfattende at det er nødvendig å se på utformingskonseptet på nytt.

Rapport fra denne samarbeidsprosessen finner du her.