Logo Torget

Planen vedtatt i 2008 bearbeides

29.08.2010

Norconsult, hvor Marjamaa som fikk planoppdraget fra designkonkurransen nå jobber, får oppdrag med bearbeiding av planforslaget samt forberedelse til byggeplan.

Klipp fra oppdragsbeskrivelsen: ”Bearbeiding av forprosjekt, vurering av etappevis utbygging, oppdatert kostnadsoverslag og illustrasjoner av midtrommet…” Bakgrunnen var blant annet innspill fra Byplanekontoret i Trondheim kommune og gårdeiere. Oppdraget avsluttes i oktober 2010, uten at det bidro til å komme nærmere realisering av nye Torvet.