Logo Torget

Formannskapet ønsker private bidragsytere

01.06.2010

I formannskapets møte 1. juni 2010 fremmer Geir Waage (Ap) forslag om at rådmannen skal intensivere arbeidet med å finne private bidragsytere som kan bidra til opprusting av Torvet.  

Utdrag fra møteprotokollens side 16:

Geir Waage (Ap) stilte spørsmål vedr oppfølging av forprosjekt for Torget.
Kommunaldirektør Torbjørn Bratt besvarte spørsmålet.

Waage fremma slikt forslag til vedtak:
Formannskapet ber rådmannen intensivere arbeidet med å finne private bidragsytere som kan bidra til at opprusting av torget blir realisert. 

Votering
Waages forslag ble vedtatt enstemmig.

Vedtak.
Formannskapet ber rådmannen intensivere arbeidet med å finne private bidragsytere som kan bidra til at opprusting av torget blir realisert.

 

Komplett protokoll fra møtet finner du her.