Logo Torget

Planen behandles i politiske komitéer

15.01.2008

Formannskapet sender saken til Byutviklingskomiteen for innstilling til bystyret. Saken behandles i Eldrerådet, Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne, Finans- og næringskomiteen og Byutviklingskomiteen.

 

Se alle dokumenter i saken her.