Logo Torget

Juryens bedømmelse i plan- og designkonkurransen

25.06.2004

Juryen tildeler ikke èn 1.premie, men to likestilte 2. premier.

Juryens medlemmer var Rita Ottervik, Magnus Heide Westerberg, Ann-Margrit Harkjerr, Jomar Asbøll, Per Uddu, Edith Lundebrekke, Birger Heyerdahl, Olav Kristoffersen og Jostein Bjørbekk.

Fra juryens bedømmelse heter det: ”En Samlet jury er enige om å ikke tildele èn 1.premie. Flertallet i juryen ønsker å tildele to likestilte 2.premier til prosjektene 35.PULS og 39. Cicignon Plus .”

Juryens arbeid ble avsluttet med en anbefaling til innbyder om å ta utgangspunkt i de to premierte forslagene for den videre prosess.