Logo Torget

Dekket - det store bygolvet

Torvet i Trondheim: Åpent, stramt og verdig er stikkord som skal beskrive nye Torvet. Her ser vi tydelig hvordan trær og sitteplasser omkranser den store torgflata (Illustrasjon: Agraff AS/ Visualis). Det nye dekket er inspirert av trøndersk mønstertradisjon. Naturstein i to nyanser skal understreke den åpne torvflata og samtidig dele den inn i ulike soner (Illustrasjon: Agraff AS/ Visualis).
Nye Torvet blir en åpen og verdig plass midt i byens hjerte.

Vakkert, storslagent og fleksibelt

Torvet skal først og fremst være et godt sted å være for alle som legger turen innom når de er på bytur. Samtidig skal plassen utformes slik at det lett skal kunne rigges til arrangementer og fest. For at Torvet skal bli så fleksibelt som man ønsker blir det store bygolvet flatt og uten trinn og kanter. Videre får plassen et solid, varig og vakkert natursteinsdekke av høy kvalitet som vil underbygge det storslagne ved Torvet.

Et dekke av høy kvalitet

Dekket skal ligge i flere generasjoner og må derfor tåle svært mye. Rigging av store scener og utstyr forutsetter tung transport og høy belastning. Samtidig skal golvet fremstå pent og funksjonelt for alle som bruker Torvet.

For å finne et dekke som oppfyller kravene gjennomføres det høsten og vinteren 2016/2017 fullskala tester som vil gi en pekepinn på hvilke materialer og leggemetoder som vil være best egnet. Målet med testingen er å finne den beste kombinasjonen av underlag og naturstein som gir et varig og solid golv på Torvet. Testingen gjøres i samarbeid med Sintef, og du kan lese mer om forskningsprosjektet her.

Trøndersk mønstertradisjon

Natursteinen skal legges i et mønster som er inspirert av trøndersk mønstertradisjon og trønderåkle spesielt. Karakteristisk for trønderåkle er bruk av tofargede mønsterflater, og det nye dekke bygges derfor opp med stein i to forskjellige graderinger. Fargevekslingen skal brukes til å dele inn den store tovflata. Det er kunstner Edith Lundebrekke har utarbeidet mønsteret i golvet.