Logo Torget

Prosjekt

I 2001 vedtok Bystyret i Trondheim å stenge Torvet for all biltrafikk. Siden den gang har arbeidet med å virkeliggjøre dette vedtaket skjedd i flere faser.

Det faglige arbeidet med planen startet i august 2011. Forut for dette er det gjennomført ulike serier workshops og idédugnader som danner grunnlag for arbeidet.

Trondheim kommune har ansvar for planarbeidet. I samarbeid med landskapsarkitekter, rådgivere, offentlige myndigheter, gårdeiere og annet næringsliv i byen skal Trondheims viktigste byrom vitaliseres. Hensikten med å fornye Torvet er å styrke bylivet i Midtbyen.

Prosjektleder:
Marit Solum

Styringsgruppe:
Einar Aassved Hansen, kommunaldirektør byutvikling
Siri Amundsen Rasmussen, eierskapssjef
Hilde Bøkestad, Byplansjef
Anne Kristine Misund, Teknisk sjef
Ann-Margrit Harkjerr, spesialrådgiver Eierskap