Logo Torget

Kontaktinformasjon

 

Trondheim kommune
Kommunalteknikk
Tlf: 97 99 62 24 
E-post: postmottak.kommunalteknikk@trondheim.kommune.no

Besøksadressse: Erling Skakkes gate 14, Trondheim

Postadresse:
Trondheim kommune
Byutvikling
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim

Prosjektleder Torvet:
Marit Solum
E-post: marit.solum@trondheim.kommune.no

Byggeleder Torvet:
Carolina Berg Hagen
E-post: carolina.berg.hagen@trondheim.kommune.no

Prosjektleder Søbstad (entreprenør byggetrinn 1)
Bjørn Storsve
E-post: bjorn.storsve@sobstad.no

Vaktselskap byggeplass
Nokas, tlf: 915 02 580

Illustrasjoner til bruk for presse, se pressesiden.