Logo Torget

Ukerapport

Uke 17

Kongens gate Vest
Kansteinslinje på norsiden. Graving og legging av provisoriske kabler i anleggsfasen. Teknisk kum settes i innkjøring til Bersvendveita.
Torvet Nord
Grøftetrase langs Kongens gate 16/18. Fylle opp hull etter underjordisk toalett. Riving av asfalt og gatestein.
Rigg
Montering av ny brakkerigg på Torvet Sør/Øst. Demontere gammel brakkerigg.