Logo Torget

Nabovarsel

Kryssing av Kongens gate vest
12.09.18
Fredag blir det kranmontering på vestsiden av kullvert i Kongens gate. Dette for å starte arbeid med teknisk rom vest. Gangpassasjen vil da flyttes på vestsiden av offentlig toalett. Den flyttes tilbake når kranmontering er utført.

Gangpassasje lang Munkegata 21 stengt
03.09.18
Gangpassasje langs Munkegata 21 er stengt. Den åpnes tidlig i uke 38.

Gangbro Nordea – Residence midlertidig stengt
20.08.18
Gangbro er midlertidig stengt på grunn av tilfylling rundt teknisk rom. Den åpnes i løpet av uke 34. Faseplaner oppdateres på hjemmesiden i løpet av uke 34.

Befaring rundt byggegjerdet og nabomøte på brakkerigg
20.08.18
Minner om at befaring rundt byggegjerdet og nabomøter på brakkerigg er i gang etterferien. Det er hver mandag kl. 12.00. 20.08.18 er det nabomøte på brakkeriggen.

Ferie
02.07.18
Anleggsplassen vil gå med redusert bemanning i uke 29 og helt stengt i uke 30. Kontaktperson hos Trondheim Kommune er i uke 27 og 28 er Gunnar Klokkerhaug, tlf:475 01 239. I uke 31 er det Rune Furunes, tlf:488 49 122.

Oppdaterte faseplaner
02.07.18
Det er lagt ut oppdaterte faseplaner for juli og august 2018 under menyen Fremdrift Torvet. Det har vært noen endringer knyttet til inngjerding av Munkegata i nord, samt ferdigstillelse rundt offentlig toalett og stativ for bysykler.

Informasjonskriv angående arbeid i Prinsenkrysset
22.06.18
Utsendt informasjonskriv vedrørende arbeid i Prinsenkrysset.

Sommerveita stenges for personbiltrafikk under Martnan og Oi!Matfestival
20.06.18
Det blir stengt for personbiler ned til Sommerveita under Martnan (24.06.18-29.06.18) og Oi!Matfestival (28.07.18-06.08.18). Varetransport går som normalt via Nordre. Parkeringskort til Leuthenhaven er utlevert til de berørte parkeringsplassene.

Prinsenkrysset stenges 29.06.18 kl.19.00 til 02.07.18 kl.05.00
07.06.18
I forbindelse med utbyggingen av Torvet i Trondheim må entreprenøren ut i Prinsenkrysset for å koble fjernvarme til Torvet. Det er besluttet i samråd med alle berørte etater at denne jobben skal utføres hele døgnet fra 29.06.18 kl.19.00 til 02.07.18 kl.05.00. Prinsenkrysset stenges da for personbiltrafikk, men busser kan passere sørnord/nordsør i Prinsens gate. Det vil bli skiltet omkjøring i samråd med Statens vegvesen.

Bersvendveita stengt for gjennogangstrafikk frem til uke 29
06.06.18
Dessverre kan ikke Bersvendveita åpnes for gjennomkjøring før senest 15.07.18. Dette skyldes økt arbeidsomfang og fremskyvet arbeid i Prinsens krysset. Før anleggsplassen tar sommerferie skal store deler av Kongens gate vest være tilnærmet ferdigstilt. Viser til faseplaner fra entreprenøren for sommeren 2018, som er lagt ut på hjemmesiden.

Nattarbeid 7.juni
06.06.18
Det blir nattarbeid på omkobling av vannkum på Torvet og trauging foran Kongens gate 16/18 natt til 07.06.18. Dette utføres på natt for å påføre minst mulig ulemper på berørte naboer.

Sommerferie på byggeplassen uke 29 og 30
04.06.18
Det blir ingen byggeaktivitet på Torvet i uke 29 og 30. Entreprenøren skal ha ferie og anleggsarbeidet legges ned i to uker.

Åpnes for gangpassasje langs Sommergården 01.06.18
31.05.18

Åpnes for gjennomgangstrafikk mellom Bersvendveita og Torvet 01.06.18
31.05.18

Gjennomgangstrafikk stenges på nordsiden av Kongens gate mellom Bersvendveita og Torvet fra 25.05.18 – 31.05.18.
23.05.18
Midlertidig gangbro skal fjernes og området gjenfylles. Det er åpent til Frati fra Prinsenkrysset og Bersvendveita. Døgnvill har adkomst fra Munkegata nord og sør.

Gangpassasje langs Sommergården åpnes 01.06.18
23.05.18
Det åpnes for gangpassasje lang Sommergården seneste 01.06.18 og personbiler forhåpentligvis 15.06.18.

Åpning av trafikk ned Bersvendveita utsatt til senest 15.06.18
23.05.18
Dessverre blir det ikke klart for åpning til trafikk ned Bersvendsveita i uke 22. Den åpnes for trafikk senest i uke 24.

Gangpassasje langs Sommergården midlertidig stengt
03.05.18
Gangpassasjen langs Sommergården må dessverre midlertidig stenges. Ved etablering av ny kum og VA-ledninger langs Sommergården blir grøftene for dype og det blir dermed for bratt graveskråning til at gangpassasjen kan opprettholdes mens denne jobben pågår. Gangpassasjen åpnes så snart det er mulig.

Bersvendveita stengt for trafikk uke 17 – uke 22
19.04.18
Bersvendveita er stengt for trafikk i uke 17 – 22. Det er åpent for gangtrafikk.  Veita åpnes så snart det er mulig og senest i uke 22. Det vil være skiltet omkjøring via Dronningens gate.

Sommerveita stenges for privatbiler i en periode
16.04.18
Det skal arbeides fra Torvet og ned mot Sommerveita. Derfor stenges det for personbiler fra 18.04.18 og i en periode. De berørte tilbys parkeringskort i Leuthenhaven P-hus. Ta kontakt hvis dere ikke har mottatt parkeringskort. Varetransport går via Nordre.

Varsel om oppstart – Torvet
10.04.18
Utsendt nabovarsel i forbindelse med oppstart av Torvet

Nytt kjøremønster Sommerveita (klikk for vedlegg)
06.04.18
Gjelder fra 9. april kl 12.00.

Byggegjerder settes opp rundt Torvet
06.04.18
Arbeidet med ombyggingen av Torvet er flyttet inn på selve torvflata. Byggegjerder er flyttet og satt opp rundt anleggsområdet.

Byggegjerdet er flyttet til «fase 2»
06.02.18
Anleggsområdet er flyttet til fase 2. Kart for fase 2 gjelder derfor i perioden 01.02.18 – 16.03.18, ikke fra 05.03.18 som opprinnelig oppgitt.

Åpent for gjennomgang på nordsiden av anleggsområdet
17.01.18
Gangbroen er ferdig og det åpnes for gjennomgangstrafikk på nordsiden av anleggsområdet fra kl. 15.00 den 17.01.18. Det skal være tilrettelagt for både gående og rullende på den midlertidige gangbroen.

Forsinket gangbro
10.01.18
Gangbroen ved Munkegata 26 er noe forsinket og skal være på plass i løpet av uke 03.

Stengt for gangtrafikk på nordsiden av anleggsområdet
02.01.2018
Utgraving til ny trafo pågår utenfor Munkegata 26 og det er derfor stengt for gjennomgang av gangtrafikk på nordsiden av anleggsområdet. Det skal settes opp en midlertidig gangbro i løpet av uke 02. Det åpnes da for gangtrafikk igjen så snart gangbroen er på plass. Entreprenøren skal opprettholde inngangene til de berørte bygg og næringsdrivende i hele anleggsperioden.

Juleferie 23.12.17 – 02.01.18
19.12.17
Entreprenøren og prosjektadministrasjonen tar juleferie 23.12.17 – 02.01.18. Vaktselskapet Nokas kontrollerer anleggsområdet jevnlig i perioden. Ved behov står kontaktinformasjon til Nokas under kontaktinformasjon på hjemmesiden.

Julemarked 08. – 20. Desember 2017
04.12.17
Tilrigging til Julemarkedet på torvet er nå i gang. Torvet-prosjektet har trukket inn anleggsområdet fra torvflaten så godt som mulig, uten å hindre fremdriften på prosjektet.

Bersvendveita er åpnet for trafikk fra Kongens gate
04.12.17
Bersvendveita er åpnet for trafikk fra Kongensgate og trafikken går nå som normalt gjennom veita.

Bersvendveita åpnes for trafikk i uke 48
20.11.17
Det er dessverre litt forsinkelser med arbeidet i Bersvendveita. Den blir åpnet for trafikk i løpet av uke 48, ikke i løpet av uke 47 som tidligere varslet.

Bersvendveita stengt for trafikk i uke 43-47
07.11.17
Bersvendveita er stengt for trafikk i uke 43 – 47. Det er åpent for gangtrafikk.  Veita åpnes så snart det er mulig og senest i uke 47. Det vil være skiltet omkjøring via Dronningens gate.

Varsel om oppstart byggetrinn 1
17.10.17
Utsendt nabovarsel i forbindelse med oppstart av byggetrinn 1.