Logo Torget

Nabovarsel

Byggegjerdet er flyttet til «fase 2»
06.02.18
Anleggsområdet er flyttet til fase 2. Kart for fase 2 gjelder derfor i perioden 01.02.18 – 16.03.18, ikke fra 05.03.18 som opprinnelig oppgitt.

Åpent for gjennomgang på nordsiden av anleggsområdet
17.01.18
Gangbroen er ferdig og det åpnes for gjennomgangstrafikk på nordsiden av anleggsområdet fra kl. 15.00 den 17.01.18. Det skal være tilrettelagt for både gående og rullende på den midlertidige gangbroen.

Forsinket gangbro
10.01.18
Gangbroen ved Munkegata 26 er noe forsinket og skal være på plass i løpet av uke 03.

Stengt for gangtrafikk på nordsiden av anleggsområdet
02.01.2018
Utgraving til ny trafo pågår utenfor Munkegata 26 og det er derfor stengt for gjennomgang av gangtrafikk på nordsiden av anleggsområdet. Det skal settes opp en midlertidig gangbro i løpet av uke 02. Det åpnes da for gangtrafikk igjen så snart gangbroen er på plass. Entreprenøren skal opprettholde inngangene til de berørte bygg og næringsdrivende i hele anleggsperioden.

Juleferie 23.12.17 – 02.01.18
19.12.17
Entreprenøren og prosjektadministrasjonen tar juleferie 23.12.17 – 02.01.18. Vaktselskapet Nokas kontrollerer anleggsområdet jevnlig i perioden. Ved behov står kontaktinformasjon til Nokas under kontaktinformasjon på hjemmesiden.

Julemarked 08. – 20. Desember 2017
04.12.17
Tilrigging til Julemarkedet på torvet er nå i gang. Torvet-prosjektet har trukket inn anleggsområdet fra torvflaten så godt som mulig, uten å hindre fremdriften på prosjektet.

Bersvendveita er åpnet for trafikk fra Kongens gate
04.12.17
Bersvendveita er åpnet for trafikk fra Kongensgate og trafikken går nå som normalt gjennom veita.

Bersvendveita åpnes for trafikk i uke 48
20.11.17
Det er dessverre litt forsinkelser med arbeidet i Bersvendveita. Den blir åpnet for trafikk i løpet av uke 48, ikke i løpet av uke 47 som tidligere varslet.

Bersvendveita stengt for trafikk i uke 43-47
07.11.17
Bersvendveita er stengt for trafikk i uke 43 – 47. Det er åpent for gangtrafikk.  Veita åpnes så snart det er mulig og senest i uke 47. Det vil være skiltet omkjøring via Dronningens gate.

Varsel om oppstart byggetrinn 1
17.10.17
Utsendt nabovarsel i forbindelse med oppstart av byggetrinn 1.