Logo Torget

Byggetrinn 2

Arbeidet med å fornye Torvet startet i oktober 2017. Sommeren 2020 skal byens storstue og festplass framstå i ny drakt, og blir et åpent, verdig og trivelig møtested for alle som besøker Midtbyen.

Her kan du se hvordan nye Torvet blir

Dette skjer i byggetrinn 2:

– Når: vår 2018 – sommer 2020
– Hvor: Torvflata og Kongens gate fram til Nordre gate
– Hva: Omfattende omlegging og fornyelse av teknisk infrastruktur under bakken, steinlegging, møblering og planting av trær og blomster.

Faseplaner kommer.