Logo Torget

Byggetrinn Torvet

Ombyggingen av Torvet har nådd en ny fase og anleggsarbeidet er flyttet inn på selve torvflata. Det betyr at Torvet er stengt for aktiviteter som ellers ville foregått her. Når Torvet står ferdig sommeren 2020 vil alle som bruker Midtbyen møte et ryddig og verdig torg utformet for å gi en ny og bedre ramme for handel, marked, aktiviteter, konserter, uteservering og opplevelser.

Her kan du se hvordan nye Torvet blir

Dette skjer i byggetrinn Torvet:

  • Når: vår 2018 – sommer 2020
  • Hvor: Torvflata og Kongens gate fram til Nordre gate
  • Hva: Omfattende omlegging og fornyelse av teknisk infrastruktur under bakken, steinlegging, møblering og planting av trær og blomster.

Detaljerte faseplaner:

Utarbeides av entreprenør og publiseres her snart.

Overordnede faseplaner:

Veiledende faseplaner for entreprenørens detaljerte faseplaner.

Vår 2018

Sommer 2018

Høst 2018

Jula 2018

Vinter og vår 2019

Sommer 2019

Høst 2019

Jula 2019, vinter og vår 2020