Logo Torget

Byggefase

Gjennomføringsplan for Torvet fikk politisk tilslutning 28. februar 2017. Anleggsarbeidet er omfattende og når det starter vil ikke området kunne brukes på samme måte som i dag. Den planlagte fremdriften er som følger:

– Oktober 2017: planlagt anleggsstart første fase Kongens gate Vest
– April 2018: anleggsstart andre fase, selve Torvet og fra tidlig 2019 Kongens gate øst
– November 2019: planlagt ferdig alt dekke med belegningsstein
– Våren 2020: komplettering med vegetasjon etc.
– Juni 2020: åpning

Det er laget forslag til faseplaner som vil bli revidert fortløpende etter hvert som nye momenter fremkommer. I alle faser skal innganger og porter være tilgjengelige bortsett fra i korte perioder etter avtale.

Det skilles mellom vinterfaser, hvor det arbeides på hele Torvet med unntak av nødvendige gangpassasjer, sommerfaser (15.05.-15.09) og julehandelsfaser (første søndag i advent – 31.12.) hvor arealene i en bredde på ca 6-10 m inntil byggene er gjort tilgjengelig.