Logo Torget

Fremdrift

Gjennomføringsplan for Torvet fikk politisk tilslutning 28. februar 2017. Anleggsarbeidet er omfattende og når det starter vil ikke området kunne brukes på samme måte som i dag. Den planlagte fremdriften er som følger:

  • Oktober 2017: anleggsstart første byggetrinn Kongens gate Vest
  • April 2018: anleggsstart torvflata. Omfattende omlegging og bygging av teknisk infrastruktur.
  • Tidlig 2019: Kongens gate fram til Nordre.
  • Vinter 2019: arbeidet med belegningsstein gjøres ferdig.
  • Vår 2020: planting av blomster og trær.
  • Sommer 2020: ombyggingen skal være ferdig.

Det er laget forslag til faseplaner som vil bli revidert fortløpende etter hvert som nye momenter fremkommer. I alle faser skal innganger og porter være tilgjengelige bortsett fra i korte perioder etter avtale.

Det skilles mellom vinterfaser, hvor det arbeides på hele Torvet med unntak av nødvendige gangpassasjer, sommerfaser (01.06.-01.09) og julehandelsfaser (første søndag i advent – 31.12.) hvor arealene i en bredde på ca. seks til ti meter inntil byggene er gjort tilgjengelig.

Her finner du annen relevant info vedrørende byggeperioden på Torvet (samme som meny):